לצורך תחילת ההדרכה נדרשים 2 תוכנות עיקריות:

תוכנת Skype דרכה נעביר את השיעור, ותוכנה נוספת איתה נתחבר למחשב שלך ונבצע את ההדרכה 🙂